Nieuws – Geslaagd

Hoera Hoera!!!!!

E.H.B.O.- diploma-uitreiking in Didam op ?? april 2019.

We hadden dit jaar een Beginnerscursus EHBO voor Volwassenen en Jongeren vanaf 15 Jaar met 8 deelnemers en ook een cursus Jeugd-A EHBO voor groep 8 van de basisscholen met ook 8 deelnemers.

Ook was er weer een cursus voor EHBO bij kinderen van 0 tot 8 jaar, 15 geslaagde kandidaten en ook 4 cursussen voor de BLS&AED met in totaal 37 geslaagden, de cursus sportletsels is door minimale aanmeldingen niet doorgegaan.

Deze hebben allen hun certificaat ontvangen aan het einde van de afsluitende toets avond.

Aangezien de vereniging op 23 april j.l. 68 jaar bestaat, wordt er altijd rond die datum een gezellige bijeenkomst georganiseerd in de keurig verzorgde Zaal in Didam, helaas is dit alles niet doorgegaan.

De diploma’s van de geslaagde jeugdigen was al eerder aan hun uitgereikt tw op de ouderavond.

De jubilarissen van dit jaar werden gehuldigd op onze jaarvergadering, tw. 11 november 2019.

groeten van het bestuur EHBO vereniging Afd. Didam.