Nieuws – EHBO 60 jaar…

Op 23 april 2012 j.l.bestond de R.K. EHBO vereniging afdeling Didam 60 jaar.
Dit vreugdevol feit hebben wij gevierd op zaterdagmiddag 28 april 2012, met een receptie, bij Hendriks in Loil. Hadden we eerst, eerder die zaterdagmorgen, 28 april, nog een Koninklijke onderscheiding van een lid van onze EHBO Didam. Te weten Dhr. Rob van Zimmeren kreeg namelijk het welbekende lintje. Dit had hij, samen met nog 4 andere uit gemeente Montferland, verdiend.

De aanvang van de receptie was ’s middags om 15.00 uur.
Hieronder volgt een beknopt verslag van het programma.

Ceremoniemeester Dhr. Silvo Gloerich heet eenieder welkom.
Woord van de Voorzitter, EHBO Afd. Didam Dhr. Cor Limbeek.
Woord van loco-burgemeester Frank Wissink.
Uitreiken diploma’s geslaagden.
Huldiging jubilarissen voor trouw lidmaatschap.
Kleine pauze met daarin de felicitatie van de aanwezigen in de zaal, deze kregen allen ook een aandenken mee, namelijk en kleine sleutelhanger met erin de “Kiss of Life”
Na de pauze deed Dhr. Ton Negenborn het woord over het nut van EHBO en de huidige lesmaterialen welke via de moderne media wordt aangeboden.
Dan kwamen we bij de bond insignes, hiervoor werden leden naar voren geroepen welke zich al jaren, deels belangeloos, hebben ingezet voor de EHBO.
De voorzitter deed het woord en Dhr. Frank Wissink spelde de versierselen op.
We hadden een zilveren bonds insigne voor Dhr. Leo Ledderhof en het bronzen bonds insigne bij Dhr. Ton Negenborn.
Kader instructeur, Dhr. Martin Jansen kreeg het bondskruis 3de klas.
Dhr. Henny ten Haaf kreeg samen met Dhr. Willy Scholten het gouden bondskruis 1ste klas, Dhr. Willy Scholten werd ook verheven tot ere/lid van onze vereniging.
Met als extra verrassing ook nog een zilveren bonds insigne voor de voorzitter, Dhr. Cor Limbeek.
De voorzitter had ook nog een bloemetje voor Mevr. Bety Mom-Roes omdat deze al 25 jaar in het bestuur zit.( ze heeft al eerder de gouden bondsspeld ontvangen)
Nogmaals een woord van waardering voor deze extra gehuldigde leden van onze loco-burgemeester van Montferland, Dhr. Frank Wissink.
Sluiting om +/- 17.00, door ceremoniemeester Silvo Gloerich.

Een sfeerimpressie: