Evenementen

Voor EHBO-steun tijdens al uw activiteiten, vraag deskundige hulp bij onze coördinator. Wij verlenen assistentie bij evenementen, die georganiseerd worden door verenigingen, afkomstig uit Didam, Nieuw-Dijk en Loil. Vraag zo vroeg mogelijk, doch minstens 2 (twee) weken van te voren, uw benodigde assistentie aan. Voor onze inzet wordt een gepaste vergoeding, die ten goede komt aan de vereniging, in rekening gebracht. We vragen een overdekte behandelplek, waar we met in acht nemen van de nodige privacy iemand kunnen behandelen.
Een vriendelijk verzoek tot het verstrekken van een hapje en een drankje voor onze leden die de dienst draaien, passend bij de duur van het evenement, bij voorbaat hartelijk bedank.
Zorg, dat uw aansprakelijkheidsverzekering in orde is, i.v.m. het indienen van claims door wie dan ook.

U kunt contact opnemen met :
Coördinator EHBO-hulp bij evenementen
Dhr. / Mevr. vacature

Mob. : 06-54373419
E mail: Evenementencommissie.EHBODidam@gmail.com

Lijst met evenementen waar we regelmatig assistentie verlenen:

 • Defilé bij schuttersfeest
 • Kringdag schutterijen
 • Allerlei paardensport activiteiten
 • Sportdagen allerlei basisscholen
 • Evenementen in Markthal
 • Voetbal toernooien
 • Didam op stelten
 • Elf stratentocht Nieuw Dijk
 • Triatlon
 • Survivalrun
 • Zeskamp
 • Judo wedstrijden
 • Wielerronde Didam
 • Pop concerten
 • Nieuwjaarduik
 • Buikschuiven
 • Korfbaf
 • OTMV
 • Run a Run
 • Sfeermarkt Loil
 • Zwarte Cross