Cursussen – EHBO langs de lijn

Bij voldoende deelname wordt er dit jaar een cursus georganiseerd voor senioren, EHBO langs de “lijn “.

Aan deze cursus kunnen belangstellenden deelnemen die 16 jaar zijn of ouder. De lessen worden gegeven van 19.30 tot 21.30 uur. Mits er voldoende animo is starten we wederom een cursus.

Opgave kan nu al, via EHBO didam

In principe hebben we enkele donderdag en maandag avonden hier voor gereserveerd.

Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden. Op verzoek van de KNVB is een opzet gemaakt voor een basale cursus Eerste Hulp voor de groep begeleiders van amateur/jeugd voetbalteams. Gezien de beperkte beschikbare tijd komt een volledige cursus Eerste Hulp bij Sportongevallen niet in aanmerking.

Informatie over de cursus
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten.

  • Cursisten leren enige achtergrondinformatie met betrekking tot sportletsels
  • Cursisten kennen en passen de mogelijkheden toe van preventie van sportongevallen en letsels
  • Cursisten hebben kennis en enig inzicht van de meest voorkomende sportletsels bij voetbal, hun oorzaken en de (mogelijke) gevolgen
  • Cursisten kunnen basale eerste hulp geven aan slachtoffers van sportongevallen
  • Cursisten voeren de eerste stappen in de eerste hulp met betrekking tot sportletsels uit conform de huidige richtlijnen en inzichten
  • Cursisten hebben enige kennis van en begrip voor de speciale omstandigheden binnen de sport op het gebied van letselbehandeling
  • Cursisten kennen de beperkingen van deze cursus

De opzet van deze cursus is beperkt. Voor een meer allround hulpverlening beveelt Het Oranje Kruis aan om het diploma Eerste Hulp te behalen; deze cursus kan daarop een voorbereiding zijn.